Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

01.11.2022 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, tesis veya faaliyetin kurulacağı andan itibaren çalışmasını devam ettirdiği süre boyunca Atıkların kontrolü, hava, su, toprak, gürültü ve koku konularında düzenli bir çevre kontrolü sağlamak, mevzuatlar kapsamında işletmelere bu konularda Çevre izin/lisans belgelerini almak ve firmalar ile Çevre Şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı veya İl müdürlüğü arasında iletişimi gerçekleştirmek.
Atık Yönetimi

Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir.

Hizmetimizi İnceleyin
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme)

İşletme sahibinin yatırımı yapmadan önce veya kapasite artışı öngördüğü durumlarda, tesisin çevreye olan etkilerinin değerlendirildiği , çözümlerinin taahhüt edildiği ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalarıdır

Hizmetimizi İnceleyin
Çevresel Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Alınan İzin/Lisans Konuları

İşletmeci adına Çevre danışmanlık firması tarafından alınan İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeler...

Hizmetimizi İnceleyin
Kurulduğumuz günden beri tek amacımız, İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan öte bir yaşam tarzı haline getirerek, Türkiye’nin güvenle büyümesine katkıda bulunmaktır.
Copyright © İMGE İsg & Çevre Danışmanlık Hizmetleri
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram