ISG Danışmanlık Hizmetlerimiz

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işletmeler iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmetlerini paket olarak ya da ayrı ayrı olarak ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) alabilirler.

İşletmemiz; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: OSGB-052 yetki numarasına sahiptir.
İşyeri Hekimliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işletmeler ile 50’den fazla çalışanı olan işletmeler bulunduğu tehlike sınıfına göre kişi başı olmak üzere belirli sürelerde işyeri hekimi hizmeti almakla yükümlüdür.

Hizmetimizi İnceleyin
İşe Giriş Muayeneleri

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgelerler.

Hizmetimizi İnceleyin
Sağlık Taramaları

Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Hizmetimizi İnceleyin
Risk Analizi

Risk yönetimi şirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır.

Hizmetimizi İnceleyin
Kişisel Koruyucu Donanım

İş sağlığı hizmetlerinin amacı, kişisel koruyucu donanım kullanabilmek için iş yerimizdeki risklerin tehlikelerin yeteri derecede önlemesi ve azaltılmışsa kullanabiliriz.

Hizmetimizi İnceleyin
İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin nitelikleri, belgelendirilmeleri, eğitimleri, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu […]

Hizmetimizi İnceleyin
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği - Mevzuat

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam […]

Hizmetimizi İnceleyin
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşverenin Yükümlülükleri İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü MADDE 5 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma yükümlüğü MADDE 6 – (Mülga:RG-30/4/2015-29342)  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri MADDE 7 – (1) İşverence iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli iş güvenliği uzmanlığı […]

Hizmetimizi İnceleyin
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Kanun Numarası                    : 6331 Kabul Tarihi                           : 20/6/2012 Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 30/6/2012        Sayı  : 28339 Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren […]

Hizmetimizi İnceleyin
İş Güvenliği Uzmanı Hizmetimiz

İş güvenliği uzmanı iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler

Hizmetimizi İnceleyin
Kurulduğumuz günden beri tek amacımız, İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan öte bir yaşam tarzı haline getirerek, Türkiye’nin güvenle büyümesine katkıda bulunmaktır.
Copyright © İMGE İsg & Çevre Danışmanlık Hizmetleri
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram