Çevresel Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Alınan İzin/Lisans Konuları

ÇEVRE İZİN KONULARI

 • Hava Emisyonu
 • Çevresel Gürültü
 • Atıksu Deşarjı
 • Derin Deniz Deşarjı
Geçici Faaliyet Belgesi (GFB): İşletmeci adına Çevre danışmanlık firması tarafından alınan İşletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni ve lisansı öncesi verilen belgeye denir.

ÇEVRE LİSANS KONULARI

 • Tehlikeli Atık
 • Tehlikesiz Atık
 • Atık Yağ Rafinasyon
 • Bitkisel Atık Yağ
 • Atık Pil ve Akümülatör
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik
 • Biyobozunur Atık
 • İleri Termal İşlem (Piroliz, Gazlaştırma vb.)

BERTARAF

 • Atık Düzenli Depolama
 • Maden Atığı bertaraf
 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma
 • Atık Ara Depolama
 • Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama
 • Atık Yağ Transfer Noktaları
 • Atık Akümülatör Ara Depolama
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Ara Depolama
 • Gemilerin Ürettiği Atıklar ile Yük artıklarının
  Toplandığı Atık Kabulü
 • Tanker Temizleme
 • Yeniden Kullanıma Hazırlama
 • Tehlikeli Atık

Bizimle şimdi iletişime geçebilirsiniz.

İlgili departmanımızla tüm çevre danışmanlığı hizmetlerimiz ve çözümlerinde yanınızdayız.
TEKLİF TALEP FORMU

ÖN İŞLEME

 • Tıbbi Atık Sterilizasyon
 • Atık Elektrikli Ve Elektronik Eşya İşleme
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Hazırlama
 • Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama
 • PCB Arındırma Tesisleri
 • Tehlikeli Atık Ön İşlem
 • Tehlikesiz Atık Ön İşlem
 • Toplama-Ayırma
 • Gemi Geri Dönüşüm
 • Hurda metal ve ömrünü tamamlamış araç işleme
Kurulduğumuz günden beri tek amacımız, İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan öte bir yaşam tarzı haline getirerek, Türkiye’nin güvenle büyümesine katkıda bulunmaktır.
Copyright © İMGE İsg & Çevre Danışmanlık Hizmetleri
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram