İŞ GÜVENLİĞİ Risk Yönetimi

Risk yönetimi şirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması  yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır. Risk yönetimi programının  başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği  düşüş olarak ölçülmektedir. Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol  tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle  kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır.

Bu uygulamanın ardından kalan riskler belirlenip değerlendirilir. En  iyi risk önceden önlenmiş olan risktir. En ucuz ve etkin yöntem,  kayıplar gerçekleşmeden önce olası risklerin tespiti, analizi ve mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ gereği, her işletmenin, tehlike sınıfı ve çalışan sayısından bağımsız olarak risk analizi / değerlendirmesi yapılmış olması gerekmektedir.

Aynı zamanda belediyelerden alınacak işyeri ruhsatı başvurularında istenen belgelerden birisidir. Bu belge ibraz edilemediğinde ruhsat işlemi tamamlanamamaktadır.

Mevzuat gereği olarak işletmelerde yapılan risk analizi / değerlendirmesi;

  • Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç iki yılda bir
  • Tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç dört yılda bir
  • Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde en geç altı yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Yine aynı mevzuat gereği,

  • İşyerinin başka bir yere taşınması,
  • İşyeri içindeki bölümlerde değişiklik yapılması,
  • Ürün ve/veya hizmet imalat yönteminde, makinelerinde ve ekipmanlarında değişiklik olması durumunda,
  • İş kazası ve meslek hastalığı sonrasında,

Bizimle şimdi iletişime geçebilirsiniz.

İlgili departmanımızla tüm çevre danışmanlığı hizmetlerimiz ve çözümlerinde yanınızdayız.
TEKLİF TALEP FORMU
Kurulduğumuz günden beri tek amacımız, İş Sağlığı ve Güvenliğini yasal bir zorunluluk olmaktan öte bir yaşam tarzı haline getirerek, Türkiye’nin güvenle büyümesine katkıda bulunmaktır.
Copyright © İMGE İsg & Çevre Danışmanlık Hizmetleri
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram